set-am-tich-khay-go

Bộ ấm tích màu xanh sóng biển

990,000

Ấm: D 10 x H 13
Chén: D 8 x H 4
Giá: 990.000 đ
Màu men: xanh sóng biển
Xuất xứ: Gốm Đông Gia