Xem giỏ hàng “Bộ ấm eo màu xanh sóng biển” đã được thêm vào giỏ hàng.
đồ gốm cao cấp

Bộ ấm lục giác trung màu xanh sóng biển

605,000

Ấm: 10.3 x 10.3 x 10.2
Chén: D 8 x H 5
Giá: 786.500đ

Ấm: 8.8 x 8.8 x 8.7
Chén: D 6.5 x H 4
Giá: 605.000đ