Xem giỏ hàng “Bộ ấm chén lục giác màu xanh crystal” đã được thêm vào giỏ hàng.
đồ gốm cao cấp

Bộ ấm lục giác trung màu xanh sóng biển

605,000

Ấm: 10.3 x 10.3 x 10.2
Chén: D 8 x H 5
Giá: 786.500đ

Ấm: 8.8 x 8.8 x 8.7
Chén: D 6.5 x H 4
Giá: 605.000đ