Xem giỏ hàng “Bộ ấm hạt cườm màu xanh sóng biển” đã được thêm vào giỏ hàng.
Đồ gốm handmade cao cấp

Bộ ấm lục giác men muối tiêu

986,000

Bộ ấm lục giác men muối tiêu

Xuất xứ: gốm Đông Gia