Đồ gốm handmade cao cấp

Bộ ấm lục giác men muối tiêu

986,000

Bộ ấm lục giác men muối tiêu

Xuất xứ: gốm Đông Gia