Xem giỏ hàng “Bộ ấm dáng mới màu xanh sóng biển” đã được thêm vào giỏ hàng.
Đồ gốm handmade cao cấp

Bộ ấm dáng vuông màu xanh sóng biển

935,000

Ấm: D 11 x H 9.5
Chén: D 8 x H 4
Giá: 605.000 đ
Màu men: xanh sóng biển
Xuất xứ: gốm đông gia