Đồ gốm handmade cao cấp

Bộ ấm dáng mới màu xanh sóng biển

658,000

Ấm: D10 x H11.2
Chén: D 6.5cm x H 4 cm
Giá: 605.000đ
Màu men: Xanh sóng biển
Xuất xứ: Gốm Đông Gia