Đồ gốm handmade cao cấp

Bộ ấm bát giác màu men xanh crystal

962,000

Ấm: 10.3 x 10.3 x 10.2
Chén: D 8 x H 5
Giá: 786.500đ
Màu men: xanh crystal
Xuất xứ: gốm Đông Gia