Đồ gốm cao cấp

Bộ ấm bán nguyệt màu celadon

1,237,000

Ấm: 13.5 x 13.5 x H 10
Chén D 6.5cm x H 4 cm
Màu men: celadon
Xuất xứ: gốm Đông Gia