binh-4-canh

Bình hoa bốn cạnh

380,000

Bình hoa bốn cạnh

Kích thước: D8.5, H20

Màu men: xanh sóng biển, xanh crystal

Danh mục: