Xem giỏ hàng “Bát snack đậy nắp” đã được thêm vào giỏ hàng.
Lọ mù tạt gốm các cỡ

Lọ mù tạt lớn

150,000

Kích thước: D9.2 x H10

Màu men: xanh sóng biển

Xuất xứ: gốm Đông Gia