Gác đũa gốm hình viên sỏi

Gác đũa viên sỏi

15,000

Màu men: xanh sóng biển

Xuất xứ: Gốm Đông Gia