Gác đũa gốm hình con cá

Gác đũa con cá dẹt

25,000

Màu men: xanh sóng biển

Xuất xứ: Gốm Đông Gia