Gác đũa gốm hình con bướm

Gác đũa con bướm

20,000

Màu men: xanh sóng biển

Xuất xứ: Gốm Đông Gia