Bình rót sữa gốm nhiều cỡ

Bình rót sữa nhỡ

120,000

Kích thước: D13 x H9

Màu men: xanh sóng biển

Xuất xứ: Gốm Đông Gia