Bình rót sữa gốm nhiều cỡ

Bình rót sữa lớn

170,000

Kích thước: D14 x H13

Màu men: xanh sóng biển

Xuất xứ: Gốm Đông Gia