Bát tô canh các cỡ

Bát tô canh lớn

423,000

Kích thước: D23 x H11.5

Màu men: Xanh crystal

Xuất xứ: gốm Đông Gia