Bát đựng snack cách điệu

Bát snack con sò

225,000

Kích thước: L18 x W15 x H7

Màu men: Xanh sóng biển

Xuất xứ: Gốm Đông Gia