Bát hấp trứng gốm chawamushi

Bát hấp trứng chawamushi

200,000

Màu men: xanh sóng biển

Xuất xứ: gốm Đông Gia