Nhân viên kỹ thuật lắp đặt rèm cửa

Đã đăng từ 12/10/2017
Công ty TNHH Mihn (Mihn HOME)
Nơi làm việc: Hà Nội
Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định
Mức lương: 5,000,000 – 7,000,000 VND (+làm thêm giờ).

Công ty TNHH Mihn (Mihn HOME)
Nơi làm việc: Hà Nội
Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định
Mức lương: 5,000,000 – 7,000,000 VND (+làm thêm giờ).

Nhân viên Copywriter (chuyên nội dung quảng cáo)

Đã đăng từ 26/07/2017
Công ty TNHH Mihn (Mihn HOME)
Nơi làm việc: Hà Nội
Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định
Mức lương: 5,000,000 – 7,000,000 VND.

Công ty TNHH Mihn (Mihn HOME)
Nơi làm việc: Hà Nội
Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định
Mức lương: 5,000,000 – 7,000,000 VND.

tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Đã đăng từ 05/07/2017
Công ty TNHH Mihn (Mihn HOME)
Nơi làm việc: Hà Nội
Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định
Mức lương: 7,000,000 – 10,000,000 VND (Có phần trăm hoa hồng).

Công ty TNHH Mihn (Mihn HOME)
Nơi làm việc: Hà Nội
Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định
Mức lương: 7,000,000 – 10,000,000 VND (Có phần trăm hoa hồng).